Nordisk Stormøde 2019

Temaet for årets stormøde er:
BÆREDYGTIGHED

Vær velkommen til det nordiske stormøde om forvaltning af ophavsrettigheder på Færøerne.

Nordic Copyright Conference 2019 afholdes i en af verdens mindste metropoler, nemlig Tórshavn, i dagene 16. – 18. september 2019.

BÆREDYGTIGHED

Målet for årets konference er at sætte fokus på  bæredygtige ophavsrettigheder – både set i kunstnerisk og kulturel kontekst, men også med tanke på miljøet og vores ansvar for de 17 verdensmål.

Som paraply- og forvaltningsorganisationer skal vi tilse, at vederlag for anvendelse af ophavsrettighedsbeskyttet materiale, kommer tilbage til skaberne og på denne måde give dem mulighed for at kunne skabe nye værker. Vi er et led af en cyklus, der er med til at lønne og styrke kunstnerne i deres virke.

Fjølrit har lavet en video, som viser kredsløbet. Den kan ses her: Bæredygtigt kredsløb

I øvrigt hedder bæredygtigt på færøsk: Burðardygd.

Tendenser

Med den teknologiske udvikling og forventninger om, at alle skal have adgang til al viden på nettet, bliver vores cyklus konstant udfordret. Det bliver sværere og sværere at få registreret brug og dermed sikre, at skaberne kan få vederlag, når deres værk bliver anvendt.

Som situationen udvikler sig, er fremtiden ikke bæredygtig for forfattere, journalister, fotografer, billedkunstnere og komponister, som vi repræsenterer.

Co2 og skovbrug

Samtidig er vi opmærksomme på, at trods stigende anvendelse af teknologi, bliver der stadig kopieret i høj skala. Der tæres på de terrestriske økosystemer som skovene og der anvendes kemikalier og udsendes CO2 i stor stil, men paradoksalt nok synes denne
form for brug af værker at være nemmere at få registreret.

Bæredygtig fremtid

Der er behov for at oprette nye systemer og finde andre forretningsmodeller, som kan sikre bevarelse af vores økosystemer og samtidig en bæredygtig levevis for kunstnerne, som vi repræsenterer.

Som vært for konferencen, ønsker Fjølrit at tilskynde og fremme nordisk engagement og samarbejde – at skabe partnerskab omkring en bæredygtig udvikling.

Bæredygtig cyklus for kunsten
Som paraply- og forvaltningsorganisationer skal vi tilse, at vederlag for anvendelse af ophavsrettighedsbeskyttet materiale, kommer tilbage til skaberne og på denne måde give dem mulighed for at kunne skabe nye værker.

Vores mål er at fremme udvikling, og udbredelse af miljømæssig fornuftigt forbrug og teknologier, således at adgangen til viden kan øges på en nem og mere bæredygtig måde – for jorden såvel som for kunstnerne.

Programmet for Nordisk stormøde 2019.